Wat is gingivitis en parodontitis? En wat zijn de effecten hiervan?

In de mond bevinden zich grote hoeveelheden bacteriën. Die bacteriën hechten zich samen met etensresten vast aan tanden en kiezen in de vorm van tandplak. Door deze tandplak kan een ontsteking ontstaan aan de rand van het tandvlees. Dit wordt gingivitis genoemd. Als de ontsteking zich verder uitbreidt naar het kaakbot spreken we van parodontitis. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat u tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Eenmaal verloren gegaan kaakbot groeit niet meer aan. Hooguit kan het proces door een parodontale behandeling en goede mondhygiëne tot stilstand gebracht worden.Gevoelig en bloedend tandvlees, loszittende tanden en kiezen, een vieze smaak in de mond en een slechte adem kunnen een indicatie zijn dat uw tandvlees ontstoken is. Bij rokers echter bloedt het tandvlees minder snel, terwijl het toch ontstoken kan zijn. Gingivitis en parodontitis geven zelden pijnklachten. Daardoor kan de tandvleesontsteking lang onopgemerkt blijven. Ga naar de mondhygiënist als u de conditie van uw tandvlees wilt laten controleren. De mondhygiënist is namelijk gespecialiseerd in tandvleesaandoeningen en het voorkomen daarvan.

Uw mond is de poort naar uw lichaam.

Via uw mond kunnen allerlei bacteriën uw lichaam binnendringen. Het blijkt dat bacteriën in geïnfecteerd tandvlees via de bloedbaan kunnen worden meegevoerd, waardoor het vermogen van uw lichaam om zichzelf te beschermen wordt aangetast en uw gevoeliger wordt voor ziekte. Een goede mondhygiëne draagt dus bij aan uw algemene gezondheid en welzijn. De mondhygiënist is gespecialiseerd in tandvleesaandoeningen en het voorkomen daarvan. Ook kijkt de mondhygiënist over het algemeen langer in uw mond en in geval van tandheelkundige problemen verwijst de mondhygiënist u naar uw tandarts. Daarnaast kunt u, door te zorgen voor een goede mondhygiëne, tandheelkundige problemen zoals cariës en verlies van tanden en kiezen vaak voorkomen.

Relatie mondgezondheid en algehele gezondheid

Er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen tandvleesontstekingen c.q. een slechte mondgezondheid en bepaalde ziekten en omgekeerd:

 • Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen met diabetes
  (suikerziekte) een hoger risico op tandvleesaandoeningen en andere mondproblemen hebben dan mensen zonder diabetes. Suikerziekte kan tandvleesontstekingen verergeren en omgekeerd kunnen tandvleesaandoeningen het onder controle houden van diabetes bemoeilijken (problemen bij de regulering van bloedglucosespiegels).
 • Tijdens zwangerschap bestaat als gevolg van hormonale veranderingen niet
  alleen een hoger risico op tandvleesontstekingen: als de tandvleesontsteking ernstig wordt, hebben sommige zwangere vrouwen een verhoogd risico op een vroeggeboren baby met een laag geboortegewicht.
 • Recent is gebleken dat bij een slechte mondhygiëne en parodontitis
  bacteriën een longontsteking kunnen veroorzaken, met name bij patiënten met een verhoogd risico. Dit risico kan worden verminderd door uitgebreide gebitsreiniging door de mondhygiënist en verbetering van de mondhygiëne.
 • Parodontitis wordt tegenwoordig in toenemende mate gezien als
  risicofactor voor het bevorderen van een hartinfarct en in zekere mate ook een herseninfarct. Er is echter nog uitgebreider onderzoek nodig om het oorzakelijk verband aan te tonen.
 • Als er al parodontitis of gingivitis aanwezig is zal dit verergeren door
  ziekten zoals diabetes type 1, kanker en AIDS. Ook door schadelijke gewoonten (roken, alcohol en stress) zal de situatie in de mond nadelig beïnvloed worden.
 • Tevens kan medicijngebruik de mondgezondheid sterk beïnvloeden. Sommige
  medicijnen veroorzaken een droge mond, omdat ze de werking van de speekselklieren beïnvloeden.